Przejdź do treści

Dlaczego Argument z porządku jest mocnym dowodem na istnienie Boga #2 ?

Co to jest Argument z porządku?

W dyskusjach na temat istnienia Boga często pojawia się Argument z porządku. Ten argument zakłada, że złożoność i porządek we wszechświecie wskazują na istnienie inteligentnego projektu i dowodzą istnienia Boga jako projektanta. W tym artykule skupimy się na mocnych stronach tego argumentu z punktu widzenia chrześcijaństwa i przyjrzymy się trzem przykładom, które potwierdzają słuszność tego argumentu.

Argument z porządku jest jednym z argumentów na istnienie Boga, który opiera się na założeniu, że porządek i złożoność we wszechświecie wymagają inteligentnego projektu. Zdaniem chrześcijanina, Bóg jest tym inteligentnym projektantem, a porządek i złożoność wszechświata stanowią dowód na Jego istnienie.

Mocne strony Argumentu z porządku z punktu widzenia chrześcijaństwa

Argument z porządku posiada kilka mocnych stron, które potwierdzają słuszność tego argumentu z punktu widzenia chrześcijaństwa. Po pierwsze, istnienie wszechświata i jego złożoność wskazują na to, że musiał istnieć inteligentny projektant, a Bóg jest najlepszym kandydatem na takiego projektanta. Po drugie, złożoność życia i jego zdolność do przystosowania do otoczenia wskazują na to, że musiał istnieć inteligentny projektant, który zaprojektował życie. Po trzecie, fakt, że wszechświat działa zgodnie z pewnymi prawami, wskazuje na istnienie inteligentnego projektu, a Bóg jest najlepszym kandydatem na takiego projektanta.

Przykłady, które potwierdzają słuszność Argumentu z porządku

1. Budowa ludzkiego oka

Ludzkie oko jest jednym z najbardziej złożonych organów w naszym ciele. Składa się z setek tysięcy komórek, a każda z nich ma swoje określone zadanie. Oczy nie tylko pozwalają nam widzieć świat, ale także umożliwiają nam rozpoznawanie kolorów, kształtów, ruchu i wiele innych cech otaczającego nas świata. Budowa oka jest tak skomplikowana i dopracowana, że trudno uwierzyć, że powstało ono przypadkowo. Argument z porządku wskazuje na to, że istnienie tak skomplikowanego narządu wymagało inteligentnego projektanta, a Bóg jest najlepszym kandydatem na takiego projektanta.

2. Kierunek ewolucji

Gdyby jednak założyć (choć przy dzisiejszych wynikach badań jest to bardzo trudne), że ewolucja rzeczywiście miała miejsce we wszechświecie i jest procesem, który doprowadził do powstania różnorodnych form życia na Ziemi to jednak, zgodnie z Argumentem z porządku, proces ten musiał być kierowany przez inteligentnego projektanta. Przykładowo, gdy porównujemy różne gatunki zwierząt, możemy zauważyć, że tzw. ewolucja mogła doprowadzić do powstania coraz bardziej skomplikowanych organizmów. Odpowiednie mutacje pojawiały się w odpowiednim czasie, aby umożliwić organizmom przystosowanie do zmieniającego się środowiska. Tak dopasowane zmiany sugerują, że ewolucja była kierowana przez inteligentnego projektanta, a Bóg jest najlepszym kandydatem na takiego projektanta. Jednakże, warto podkreślić, że ewolucja jest tylko teorią naukową, a nie potwierdzonym faktem.

Mimo to, liczne dowody sugerują, że Bóg mógłby być projektantem procesu ewolucji. Przede wszystkim, proces ten jest zbyt skomplikowany i złożony, aby mógł powstać przypadkowo. Istnieją liczne, bardzo precyzyjne i wyspecjalizowane mechanizmy, które umożliwiają przystosowanie organizmów do ich środowiska, co wskazuje na planowanie i projektowanie.

Ponadto, jak sugerują naukowcy, różnorodność i złożoność życia na Ziemi przekracza możliwości przypadkowego procesu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pojawienia się człowieka, którego ciało, mózg i umysł są tak złożone i skomplikowane, że ich powstanie wydaje się niemożliwe bez inteligentnego projektanta.

3. Istnienie stałych fizycznych

Wszechświat działa zgodnie z określonymi prawami fizycznymi, które określają jego zachowanie. Przykładowo, grawitacja sprawia, że ciała przyciągają się do siebie, a siła elektromagnetyczna umożliwia związywanie atomów w cząsteczki. Istnienie stałych fizycznych wskazuje na to, że wszechświat musiał zostać zaprojektowany przez inteligentnego projektanta, a Bóg jest najlepszym kandydatem na takiego projektanta.

Wnioski

Argument z porządku jest mocnym dowodem na istnienie Boga, a jego mocne strony z punktu widzenia chrześcijaństwa potwierdzają słuszność tego argumentu. Przykłady takie jak budowa ludzkiego oka, kierunek ewolucji oraz istnienie stałych fizycznych wskazują na istnienie inteligentnego projektu w stworzeniu wszechświata i potwierdzają, że Bóg jest najlepszym kandydatem na takiego projektanta. Dlatego warto zwrócić uwagę na Argument z porządku w dyskusjach na temat istnienia Boga.

Ciekawostka

“Kiedyś miałem na ten temat dyskusję ze znanym biologiem Richardem Dawkinsem, który jest autorem bardzo głośnej książki “Bóg urojony”. Książki moim zdaniem bardzo prymitywnej. Kiedy po raz pierwszy ją przeczytałem, to powiedziałem sobie, że ja z tymi problemami, które on tak ostro stawia, uporałem się, gdy miałem 17 lat.
Nasza rozmowa miała miejsce kilkanaście lat temu. Jak twierdził Dawkins, Pan Bóg nie jest nam potrzebny, bo wszystkie zjawiska biologiczne możemy wytłumaczyć za pomocą praw fizyki. A ja na to: OK, bardzo dobrze. W jaki sposób w takim razie wytłumaczysz, skąd wzięły się prawa fizyki. No i dyskusja się skończyła.”

fragment wywiadu z ks. prof Michałem Hellerem, filozofem, kosmologiem, fizykiem, laureatem nagrody Tempeltona

2 komentarze do “Dlaczego Argument z porządku jest mocnym dowodem na istnienie Boga #2 ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *